Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
STRONA GŁÓWNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA KONTAKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Celem strony internetowej jest przedstawienie organizacji oraz zakresu działania tutejszego sądu.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach został utworzony z dniem 1 kwietnia 2007r. i jest największym w pełni zinformatyzowanym sądem rejonowym w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach.

Główna siedziba sądu: ul.Lompy 14, 40-040 Katowice

NIP: 954-258-40-48, REGON: 240598856
Informujemy, iż na stronie http://www.pgpsa.pl/zasieg-dzialania znajduje się
wyszukiwarka punktów awizacyjnych Polska Grupa Pocztowa zajmującej
się dostarczaniem sądowych przesyłek.

Przejdź do wyszukiwarki PGP
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach
      przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku
       dopiątku w godzinach od 730 do 1530
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999


Tłumacz języka migowego
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Kontaktować się w tej sprawie z Biurem Obsługi Interesanta można telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Załączniki do pobrania
  Formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


Wpisz nazwę ulicy
 

Jednostki nadrzędne
Aktualności
Zmiany w prawie spadkowym
Od dnia 18 października 2015 r. wchodzą w życie przepisy, które znacząco zmieniają zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Dzięki nowym przepisom spadkobiercy, którzy nie złożą w ciągu 6 miesięcy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie będą już ponosić nieograniczonej odpowiedzialności za długi wchodzące w jego skład. Od teraz „milczenie” spadkobiercy będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ewentualna odpowiedzialność za długi spadkowe nie będzie mogła być wyższa niż wartość odziedziczonego majątku.PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU
KOMUNIKAT O UDZIALE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH W PROGRAMIE PRAKTYK STUDENCKICH W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKUOgłoszenie w sprawie XIX Ns 33/05/2
Postanowieniem z dnia 29 października 2014 roku, sygn. XIX Ns 33/05/2 Sąd Rejonowy w Katowicach informuje, że postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2005 roku sygn. akt XIX Ns 33/05/2, w oparciu o wniosek Skarbu Państwa - Wojewody Śląskiego, zezwolono na złożenie do depozytu odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położoną w Gminie Gierałtowice, obręb Przyszowice, obejmującą działkę oznaczoną numerem 1175/139 o powierzchni 0,2292 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr 76013 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystej Sądu Rejonowego w Gliwicach. W konsekwencji, wzywa się Józefa Pietrek i Bronisławę Pietrek lub ich spadkobierców, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie po ww. praw do spadku oraz spadkobierców Mikołaja Zgorzałego, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycia po ww. praw do spadku, do odbioru depozytu ustanowionego wskazanym postanowieniem w terminie 3 lat po upływie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia. W razie niepodjęcia depozytu w tym terminie Sąd zarządzi jego likwidację, a to poprzez przejście paw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Sędzia Sądu Rejonowego Katowice -Wschód w Katowicach Justyna KleszczOgłoszenie w sprawie XIX Ns 34/05/9Ustalenia czasu pracy Sądu w 2015 r.
ZARZĄDZENIE nr 25/2014 PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO KATOWICE – WSCHÓD w KATOWICACH z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania sądu, godzin przyjęć interesantów oraz ustalenia czasu pracy pracownikówGodziny urzędowania
Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1530

Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty sądowe
poniedziałek 800 - 1800
wtorek - piątek 800 - 1500

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów
poniedziałek - piątek 730 - 1530

Godziny urzędowania biur podawczych sądu
ul. Lompy 14 i ul. Francuska 70A
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1500

ul. Francuska 70A - Wydział XI Ksiąg Wieczystych
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piatek 730 - 1530

ul. Wita Stwosza 31 - Wydział IX Rejestru Zastawów
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piatek 730 - 1530

Godziny urzędowania Czytelni Akt
ul. Francuska 70A i ul. Lompy 14
poniedziałek - piątek 1000 - 1430
( ostatnie akta wydawane są do godz. 1330 )

Godziny urzędowania kas sądu
KASA GŁÓWNA - ul. Francuska 70A
poniedziałek 730 - 1430 ( dyżur od godz 1500 do 1800)
wtorek - piątek 730 - 1430

Przerwa w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 1030 - 1100
W okresie od czerwca do sierpnia kasa nie prowadzi dyżuru


KASA - ul. Lompy 14
poniedziałek-piątek 730-1430


Copyright: 2009 | Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | ul.Lompy 14, 40-040 Katowice | NIP:954-258-40-48 | REGON:240598856
Wykonanie : Oddział Informatyczny Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.