Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Zamowienia.php
Line: 24
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne | Wszystkie zamówienia
PPI-11/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Usługa dzierżawy włókien światłowodowych, transmisji danych i dostępu do internetu.
Termin składania ofert do 2018-12-24
PP-19/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-18/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-17/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Prowadzenie konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigu osobowego Hydromach nr fabryczny HE-0385, 675 kg oraz dźwigu osobowego Monitor nr fabryczny 108561, 900 kg
Postępowanie zakończone
PP-16/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-15/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Prowadzenie konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigu osobowego Hydromach nr fabryczny HE-0385, 675 kg oraz dźwigu osobowego Monitor nr fabryczny 108561, 900 kg
Postępowanie zakończone
PP-14/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dostawa i montaż regałów stacjonarnych
Postępowanie zakończone
PP-12/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-13/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
„Sprzedaż i dostawa mebli biurowych do komórek organizacyjnych Sądu”
Postępowanie zakończone
PPI-09/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Dostawa komputerów
Dostawa komputerów
Postępowanie zakończone
PP-11/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Sprzedaż i dostawa 22 szt. wózków pocztowych
Postępowanie zakończone
PP-09/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dostawa ok. 230 sztuk paczek świątecznych zgodnie z wymaganym asortymentem.
Postępowanie zakończone
PPI-08/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Dostawa części i akcesoriów komputerowych
Dostawa części i akcesoriów komputerowych
Postępowanie zakończone
PP-10/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Przechowanie pojazdów mechanicznych zabezpieczonych do postępowań karnych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-07/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Sprzedaż i dostawa krzesła obrotowego PROFIM Veris 10SFL w ilości 123 szt.
Postępowanie zakończone
PP-08/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Przechowanie pojazdów mechanicznych zabezpieczonych do postępowań karnych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
OG-231-P-12/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach
Termin składania ofert do 2018-10-11
OG-231-P-11/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach
Termin składania ofert do 2018-09-19
OG-231-P-10/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach
Termin składania ofert do 2018-09-03
PP-06/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Sukcesywne, bezpieczne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej
Postępowanie zakończone
OG-231-P-09/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach
Termin składania ofert do 2018-08-16
PP-05/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Sprzedaż i dostawa szaf biurowych do komórek organizacyjnych Sądu
Postępowanie zakończone
OG-231-P-08/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Termomodernizacja budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach – etap V
Termin składania ofert do 2018-06-22
OG-231-P-07/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych
Termin składania ofert do 2018-06-06
PPI-07/20187 | Poniżej 30 tysięcy euro
Aktualizacja urządzenia do kompletnego zabezpieczenie i monitorowania sieci UTM STORMSHIELD SN710
Aktualizacja urządzenia do kompletnego zabezpieczenie i monitorowania sieci UTM STORMSHIELD SN710
Postępowanie zakończone
17/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Odbiór i utylizacja albo zakup zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.
Postępowanie zakończone
PPI-03/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Aktualizacja urządzenia do kompletnego zabezpieczenie i monitorowania sieci UTM STORMSHIELD SN710
Aktualizacja urządzenia do kompletnego zabezpieczenie i monitorowania sieci UTM STORMSHIELD SN710
Postępowanie zakończone
PP-04-2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Przeprowadzenie szkolenia: 1.Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zgodnie z § 14 i § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w oparciu o ramowy program szkolenia zgodny z załącznikiem nr 1 rozdział IV niniejszego rozporządzenia. 2.Szkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w oparciu o zapisy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy.
Postępowanie zakończone
PP-03/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Dostawa naturalnej wody mineralnej „Cisowianka” dla pracowników Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
Postępowanie zakończone
OG-231-P-06/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Termomodernizacja budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach – etap I
Termin składania ofert do 2018-04-18
9/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zakup i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów.
Postępowanie zakończone
OG-231-P-05/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Termomodernizacja budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach – etap I
Termin składania ofert do 2018-03-30
PP-02/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Dostawa bluzek damskich i koszul męskich dla Pracowników Sądu w białym kolorze, z krótkim i długim rękawem, z wyhaftowaną nazwą Sądu na lewej kieszonce: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.
Postępowanie zakończone
PP-01/2018 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie usług z zakresu medycyny pracy
Postępowanie zakończone
Plan postępowań 2018 | Plan
Plan postępowań 2018
OG-231-P-04/2018 | Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach oraz odbiór i transportowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i konwoju
Termin składania ofert do 2018-03-09
OG-231-P-04/2018 | Powyżej 30 tysięcy euro
Informacja z otwarcia ofert/Zawiadomienie o wyborze/Ogłoszenie o zamówieniu
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
Termin składania ofert do 2018-02-15
PPI-22/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016
Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016
Postępowanie zakończone
PPI-19/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Usługa dzierżawy włókien światłowodowych
Usługa dzierżawy włókien światłowodowych
Postępowanie zakończone
PPI-18/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016
Dostawa licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2016
Postępowanie zakończone
PPI-17/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Dostawa części i akcesoriów komputerowych
Dostawa części i akcesoriów komputerowych
Postępowanie zakończone
57/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenia do składania ofert na zakup i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów
Postępowanie zakończone
PP-21/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Konkurs ofert
Najem, zagospodarowanie i prowadzenie kiosku gastronomicznego dla pracowników i interesantów Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul.Francuskiej 70A w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-23/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wywóz odpadów komunalnych z budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, 40-028 Katowice
Postępowanie zakończone
PP-22/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wyrabianie pieczątek
Postępowanie zakończone
PP-20/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Dostawa ok. 230 sztuk paczek świątecznych zgodnie z wymaganym asortymentem
Postępowanie zakończone
PP-17/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Sukcesywna dostawa okładek do akt sądowych i potwierdzeń odbioru do komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-18/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Sprzedaż i dostawa krzeseł obrotowych PROFIM Veris 10SFL
Postępowanie zakończone
PPI-12/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Dostawa części i akcesoriów komputerowych
Dostawa części i akcesoriów komputerowych
Postępowanie zakończone
PPI-11/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Dostawa oryginalnych zestawów naprawczych maintenance kit do drukarek Lexmark MS810DN i HP LaserJet Enterprise M606dn
Dostawa 10 szt. oryginalnych zestawów naprawczych maintenance kit do drukarek Lexmark MS810DN nr fabryczny (40X8421) i 10 szt. oryginalnych zestawów naprawczych maintenance kit do drukarek HP LaserJet Enterprise M606dn nr fabryczny (F2G77A)
Postępowanie zakończone
PPI-10/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Aktualizacja programu antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business: Advanced - 500 licencji
Aktualizacja programu antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Business: Advanced - 500 licencji
Postępowanie zakończone
PP-16/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-15/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do składania propozycji cenowej
Sprzedaż i dostawa szaf biurowych dla archiwum Sądu
Postępowanie zakończone
PP-14/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach.
Postępowanie zakończone
PP-14/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach.
Postępowanie zakończone
PP-13/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach.
Postępowanie zakończone
PP-13/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach.
Postępowanie zakończone
PP-11/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie usługi przewozu akt dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-09/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie usługi transportowej dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Postępowanie zakończone
PP-08/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Sukcesywne, bezpieczne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej
Postępowanie zakończone
PP-07/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Sprzedaż i dostawa 5 szt. wózków pocztowych
Postępowanie zakończone
PP-06/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Dostawa bonów żywnościowych i podarunkowych w formie papierowej
Postępowanie zakończone
PP-07/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Sprzedaż i dostawa 5 wózków pocztowych.
Postępowanie zakończone
PP-06/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Oferta na dostawę bonów żywnościowych i podarunkowych w formie papierowej
Postępowanie zakończone
PP-05/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Dostawa i montaż regałów stacjonarnych
Postępowanie zakończone
PP-04/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Dostawa naturalnej wody mineralnej „Cisowianka” dla pracowników Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
Postępowanie zakończone
PPI-01/17 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Aktualizacja urządzenia do kompletnego zabezpieczenie i monitorowania sieci UTM STORMSHIELD SN710
Postępowanie zakończone
PP-03/2017 | Poniżej 30 tysięcy euro
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
Postępowanie zakończone
Plan postępowań 2017 | Plan
Plan postępowań 2017
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłosznie w sprawie II Ns 549/18
ogłoszenie w sprawie II Ns 549/18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 745/17
W Sądzie Rejonowym Katowice-Wchód w Katowicach pod sygn. akt II Ns 745/17 toczy się z wniosku Adama Góreckiego i Zbigniewa Góreckiego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Walentym Stanisławie Góreckim, synu Walent ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 267/17
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt II Ns 267//17 postępowanie z wniosku Miasta Katowice o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Lewandowskiej, zmarłej dnia ...
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH ORAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz.729) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach informuje, że posiada zużyte oraz zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
Zmiana czasu pracy w miesiącu grudniu 2018 r.
Uprzejmie informujemy o zmianie czasu pracy w miesiącu grudniu 2018 r.
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE