Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 291

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 291
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Zamowienia.php
Line: 44
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
Formularz kontaktowy
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul.Lompy 14
40-040 Katowice
nip: 954-258-40-48
regon: 240598856
Biuro Obsługi Interesanta
tel: (32) 60-47-987, 988
email: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl
Treść zapytania *:
Adres e-mail *:
Przepisz kod captcha
Captcha
wyszukiwarka
Strona główna >> Zamówienia publiczne
Oznaczenie postepowania
OG-231-P-04/2018
Przedmiot zamówienia
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach oraz odbiór i transportowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i konwoju
Termin składania ofert
2018-03-09
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
2018-02-28 | Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
2018-02-28 | SIWZ
2018-02-28 | Formularz ofertowy-załącznik nr 1
2018-02-28 | Oświadczenie-załącznik nr 2
2018-02-28 | Wzór umowy na świadczenie usług ochrony-załącznik nr 3A
2018-02-28 | Załącznik nr 1 do wzoru umowy ochrona
2018-02-28 | Załącznik nr 2 do wzoru umowy ochrona
2018-02-28 | Wzór umowy inkaso-załącznik nr 3B
2018-02-28 | Załącznik nr 1 do wzoru umowy inkaso
2018-02-28 | Wykaz usług ochrona - załącznik nr 4
2018-02-28 | Wykaz usług dodatkowych ochrona-załacznik nr 4A
2018-02-28 | Wykaz usług inkaso-załącznik nr 5
2018-02-28 | Wykaz usług dodatkowych inkaso-załącznik nr 5A
2018-02-28 | Wykaz osób ochrona-załącznik nr 6
2018-02-28 | Wykaz osób inkaso-załącznik nr 7
2018-02-28 | Wykaz urządzeń technicznych ochrona-załącznik nr 8
2018-02-28 | Wykaz urządzeń technicznych dodatkowych ochrona-załącznik nr 8A
2018-02-28 | Wykaz urządzeń technicznych inkaso-załącznik nr 9
2018-02-28 | Wykaz urządzeń technicznych dodatkowych inkaso-załącznik nr 9A
2018-02-28 | Informacja o przynależności do grupy kapitałowej-załącznik nr 10
2018-03-05 | Wyjaśnienia do zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2018-03-12 | Informacja z sesji otwarcia ofert
2018-03-15 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-04-03 | Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacje dodatkowe
Państwa propozycje ofertowe należy składać w Oddziale Gospodarczym w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 5) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą elektroniczna na adres : og@katowice-wschod.sr.gov.pl
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie I Ns 575/18