Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Oferty_pracy.php
Line: 46
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Oferty pracy
Informacje ogólne
Państwa aplikacje należy składać w Oddziale Kadr w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 118) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą
Lista ofert
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
O. Kdr. 110/177/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/120/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/71/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/47/19
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
O. Kdr. 110/38/19
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty
O. Kdr. 110/302/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/296/18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
O. Kdr. 110/ 280 /18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/253/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
O. Kdr. 110/75/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo: protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/ 66 /18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko stażysty (docelowo protokolanta sądowego)
O. Kdr. 110/22/18
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko Stażysty (docelowo Protokolanta sądowego)
O.Kdr. 110/128/17
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH
O. Kdr. 110 /60 /17
O. Kdr. 110/296/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego
O. Kdr. 110 / 296 / 18 Katowice, dnia 03-12-2018 r.
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko
referendarza sądowego
oznaczenie konkursu O. Kdr.110/296/18

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 769 z póź. zm.) informuję, że w przeprowadzonym konkursie na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach udział wzięli następujący kandydaci:
1. Ardeńska Anna
2. Babiuch Joanna
3. Barański Damian
4. Bartosz-Kozioł Agnieszka
5. Baryła Justyna
6. Bednarek Olga
7. Chrzan Piotr
8. Czerwiec-Wróblewska Małgorzata
9. Dołęga Szymon
10. Dubik Tamara
11. Duda-Krawiec Małgorzata
12. Dziewońska Jolanta
13. Gołębiowski Jakub
14. Janczy Izabela
15. Jaworek Krzysztof
16. Jeziak Aneta
17. Kleszcz Michał
18. Kowalska Iwona
19. Krawczyk Barbara
20. Kryczka Anna
21. Nycz-Rochowiak Marta
22. Ociepka Edyta
23. Owczarska-Kmiecik Paulina
24. Panfil Klaudia
25. Sroka Barbara
26. Szulik Natalia
27. Waśniewska Agnieszka
28. Wąs Kamil
29. Werszowec Agata
30. Wykusz Malwina
31. Zych Marcin
32. Żelazko Kamila

Do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach wybrani zostali:

Barański Damian
Baryła Justyna
Bednarek Olga
Chrzan Piotr
Czerwiec-Wróblewska Małgorzata
Dziewońska Jolanta
Janczy Izabela
Jaworek Krzysztof
Sroka Barbara
Wykusz Malwina
Kowalska Iwona

Wyniki wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie przedstawiają się następująco:

1. Ardeńska Anna - 56 pkt, w tym za test 41 pkt a za kazusy 15 pkt
2. Babiuch Joanna - 76 pkt, w tym za test 58 pkt a za kazusy 18 pkt
3. Barański Damian - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
4. Bartosz-Kozioł Agnieszka - 64 pkt, w tym za test 54 pkt a za kazusy 10 pkt
5. Baryła Justyna - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
6. Bednarek Olga - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
7. Chrzan Piotr - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
8. Czerwiec-Wróblewska Małgorzata - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
9. Dołęga Szymon - 71 pkt, w tym za test 53 pkt a za kazusy 18 pkt
10. Dubik Tamara - 70 pkt, w tym za test 52 pkt a za kazusy 18 pkt
11. Duda-Krawiec Małgorzata - 54 pkt, w tym za test 50 pkt a za kazusy 4 pkt
12. Dziewońska Jolanta - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
13. Gołębiowski Jakub - 72 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 12 pkt
14. Janczy Izabela - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
15. Jaworek Krzysztof - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
16. Jeziak Aneta - 38 pkt, w tym za test 34 pkt a za kazusy 4 pkt
17. Kleszcz Michał - 48 pkt, w tym za test 46 pkt a za kazusy 2 pkt
18. Kowalska Iwona - 77 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 17 pkt
19. Krawczyk Barbara - 71 pkt, w tym za test 54 pkt a za kazusy 17 pkt
20. Kryczka Anna - 70 pkt, w tym za test 58 pkt a za kazusy 12 pkt
21. Nycz-Rochowiak Marta - 72 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 12 pkt
22. Ociepka Edyta - 64 pkt, w tym za test 47 pkt a za kazusy 17 pkt
23. Owczarska-Kmiecik Paulina - 67 pkt, w tym za test 49 pkt a za kazusy 18 pkt
24. Panfil Klaudia - 56 pkt, w tym za test 45 pkt a za kazusy 11 pkt
25. Sroka Barbara - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
26. Szulik Natalia - 72 pkt, w tym za test 58 pkt a za kazusy 14 pkt
27. Waśniewska Agnieszka - 71 pkt, w tym za test 53 pkt a za kazusy 18 pkt
28. Wąs Kamil - 68 pkt, w tym za test 51 pkt a za kazusy 17 pkt
29. Werszowec Agata - 50 pkt, w tym za test 44 pkt a za kazusy 6 pkt
30. Wykusz Malwina - 78 pkt, w tym za test 60 pkt a za kazusy 18 pkt
31. Zych Marcin - 60 pkt, w tym za test 42 pkt a za kazusy 18 pkt
32. Żelazko Kamila - 69 pkt, w tym za test 53 pkt a za kazusy 16 pkt

Wyłoniono rezerwową listę kandydatów w następującej kolejności:

1. Babiuch Joanna
2. Szulik Natalia
3. Nycz-Rochowiak Marta
4. Gołębiowski Jakub
5. Dołęga Szymon
6. Waśniewska Agnieszka
7. Krawczyk Barbara
8. Dubik Tamara
9. Kryczka Anna
10. Żelazko Kamila
11. Wąs Kamil
12. Owczarska-Kmiecik Paulina
13. Ociepka Edyta

Ponadto uprzejmie informuję, że osoby nie wybrane do zatrudnienia oraz nie wyłonione na listę rezerwową mogą odebrać aplikacje w Oddziale Kadr, przy ul. Lompy 14 (I piętro, pokój 118) w Katowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia
31 stycznia 2019 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.
P R E Z E S
Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach


SSR Michał Dmowski
(na oryginale właściwy podpis)
Ogłoszenia i zarządzenia
Ogłoszenie w sprawie II Ns 652/18
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 27 marca 2016 r. zmarła Krystyna Tręboszka (PESEL 58030716668), ostatnio stale zamieszkała w Katowicach przy ul. Kantorówny 21/29. W tutejsz ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 200/19
Postanowieniem z dnia 27 maja 2019r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt II Ns 200/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowica ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 108/19
Postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt Sygn. akt II Ns 108/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa Prokuratorowi Rejonowemu Pr ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 166/19
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 23 września 2018 r. zmarła Jolanta Wydra (PESEL 48061411382), ostatnio stale zamieszkała w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 1A/14. W tutejs ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 689/18
Postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt Sygn. akt Sygn. akt II Ns 689/18 zezwolił wnioskodawcy Województwu Śląskiemu – Zarz ...
Opłaty i znaki Sądowe
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE