Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Oferty_pracy.php
Line: 46
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Oferty pracy
Informacje ogólne
Państwa aplikacje należy składać w Oddziale Kadr w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14 (pokój 118) w godzinach pracy Sądu, lub przesłać pocztą
O. Kdr. 110/75/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego
O. Kdr. 110 / 75 / 18 Katowice, dnia 16-05-2018 r.
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko
referendarza sądowego
oznaczenie konkursu O. Kdr.110/75/18

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 769) informuję, że w przeprowadzonym konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach udział wzięli następujący kandydaci:
1. Adamiok Grzegorz
2. Ardeńska Anna
3. Bednarek Olga
4. Chrustek Eliza
5. Czarnecka – Stuleblak Ewa
6. Dmitrzak Magdalena
7. Dubik Tamara
8. Dybkowska Iwona
9. Goraj Barbara
10. Gorzelak Aleksandra
11. Janczy Izabela
12. Jaworek Krzysztof
13. Kimel Grzegorz
14. Konieczny Jacek
15. Korczyńska Mariola
16. Kruszewska – Langier Patrycja
17. Kuczora Grzegorz
18. Leśniewska Magdalena
19. Łoboda – Kozłowska Joanna
20. Matuszewski Jarosław
21. Mirek Maria
22. Owczarek Magdalena
23. Rafałko – Madoń Agnieszka
24. Sroka Barbara
25. Stysiak Henryk
26. Wacnik Anna
27. Waśniewska Agnieszka
28. Weber Dorota
29. Wykusz Malwina
30. Wroński Grzegorz
31. Wustrau – Gruszczyk Anna
32. Woźniak Mateusz
33. Żyłka Piotr.

Do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach wybrani zostali:
1. Wacnik Anna
2. Woźniak Mateusz
3. Konieczny Jacek

Wyniki wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie przedstawiają się następująco:
1. Adamiok Grzegorz - 68 pkt, w tym za test 53 pkt a za kazusy 15 pkt
2. Ardeńska Anna - 38 pkt, w tym za test 38 pkt a za kazusy 0 pkt
3. Bednarek Olga - 61 pkt, w tym za test 54 pkt a za kazusy 7 pkt
4. Chrustek Eliza - 56 pkt, w tym za test 41 pkt a za kazusy 15 pkt
5. Czarnecka – Stuleblak Ewa - 50 pkt, w tym za test 40 pkt a za kazusy 10 pkt
6. Dmitrzak Magdalena - 64 pkt, w tym za test 52 pkt a za kazusy 12 pkt
7. Dubik Tamara - 58 pkt, w tym za test 51 pkt a za kazusy 7 pkt
8. Dybkowska Iwona - 54 pkt, w tym za test 45 pkt a za kazusy 9 pkt
9. Goraj Barbara - 59 pkt, w tym za test 48 pkt a za kazusy 11 pkt
10. Gorzelak Aleksandra - 60 pkt, w tym za test 45 pkt a za kazusy 15 pkt
11. Janczy Izabela - 64 pkt, w tym za test 48 pkt a za kazusy 16 pkt
12. Jaworek Krzysztof - 65 pkt, w tym za test 49 pkt a za kazusy 16 pkt
13. Kimel Grzegorz - 61 pkt, w tym za test 44 pkt a za kazusy 17 pkt
14. Konieczny Jacek - 69 pkt, w tym za test 53 pkt a za kazusy 16 pkt
15. Korczyńska Mariola - 66 pkt, w tym za test 49 pkt a za kazusy 17 pkt
16. Kruszewska – Langier Patrycja - 48 pkt, w tym za test 44 pkt a za kazusy 4 pkt
17. Kuczora Grzegorz - 68 pkt, w tym za test 56 pkt a za kazusy 12 pkt
18. Leśniewska Magdalena - 63 pkt, w tym za test 48 pkt a za kazusy 15 pkt
19. Łoboda – Kozłowska Joanna - 62 pkt, w tym za test 53 pkt a za kazusy 9 pkt
20. Matuszewski Jarosław - 50 pkt, w tym za test 39 pkt a za kazusy 11 pkt
21. Mirek Maria - 62 pkt, w tym za test 52 pkt a za kazusy 10 pkt
22. Owczarek Magdalena - 58 pkt, w tym za test 49 pkt a za kazusy 9 pkt
23. Rafałko – Madoń Agnieszka - 56 pkt, w tym za test 46 pkt a za kazusy 10 pkt
24. Sroka Barbara - 61 pkt, w tym za test 47 pkt a za kazusy 14 pkt
25. Stysiak Henryk - 50 pkt, w tym za test 48 pkt a za kazusy 2 pkt
26. Wacnik Anna - 72 pkt, w tym za test 55 pkt a za kazusy 17 pkt
27. Waśniewska Agnieszka - 57 pkt, w tym za test 44 pkt a za kazusy 13 pkt
28. Weber Dorota - 59 pkt, w tym za test 48 pkt a za kazusy 11 pkt
29. Wykusz Malwina - 56 pkt, w tym za test 48 pkt a za kazusy 8 pkt
30. Wroński Grzegorz - 62 pkt, w tym za test 46 pkt a za kazusy 16 pkt
31. Wustrau – Gruszczyk Anna - 68 pkt, w tym za test 52 pkt a za kazusy 16 pkt
32. Woźniak Mateusz - 70 pkt, w tym za test 57 pkt a za kazusy 13 pkt
33. Żyłka Piotr - 54 pkt, w tym za test 45 pkt a za kazusy 9 pkt

Wyłoniono rezerwową listę kandydatów w następującej kolejności:

1. Kuczora Grzegorz
2. Adamiok Grzegorz
3. Wustrau – Gruszczyk Anna
4. Korczyńska Mariola
5. Jaworek Krzysztof
6. Janczy Izabela
7. Dmitrzak Magdalena
8. Leśniewska Magdalena
9. Wroński Grzegorz
10. Sroka Barbara

Ponadto uprzejmie informuję, że osoby nie wybrane do zatrudnienia oraz nie wyłonione na listę rezerwową mogą odebrać aplikacje w Oddziale Kadr, przy ul. Lompy 14 (I piętro, pokój 118) w Katowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

P R E Z E S
Sądu Rejonowego Katowice – Wschód
w Katowicach


SSR Michał Dmowski (na oryginale właściwy podpis)

Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2072/15
Sygn. akt II Ns 2072/15 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygn. II Ns 2072/15 toczy się z wniosku Miasta Katowice postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Karolu Krałcik, ...
Tydzień Mediacji
W dniach od 15-19 października 2018 r. w tutejszym Sądzie odbywa się Tydzień Mediacji. Mediatorzy będą dostępni w budynku Sądu przy ul. Francuskiej 70a w sali 11 w godzinach od 9.00 do 15.00
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2577/16
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale II Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt II Ns 2577/16 postępowanie z wniosku Józefa Czembor i Grażyny Mrozowskiej o zasiedzenie udziału w nieruchomości poło ...
Ogłoszenie w sprawie I Ns 295/18
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2018r. zmarł Zygmunt Stanisław Grygiel, ostatnio stale zamieszkały w Katowicach. W tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 2 ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 332/18
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale II Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt II Ns 332/18 z wniosku Skarbu Państwa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Annie Wójcik zostało wydanie postanowienie ...
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE