Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Info.php
Line: 112
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
Formularz kontaktowy
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul.Lompy 14
40-040 Katowice
nip: 954-258-40-48
regon: 240598856
Biuro Obsługi Interesanta
tel: (32) 60-47-987, 988
email: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl
Treść zapytania *:
Adres e-mail *:
Przepisz kod captcha
Captcha
wyszukiwarka
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Informacje przedmiotowe
Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 października 2015r. został uruchomiony Portal Informacyjny Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach .


Portal informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji dotyczących spraw toczących się w sądzie, w zakresie w jakim są one odnotowywane w systemie repertoryjno – biurowym, umożliwiając więc niejako zapoznanie się z elektroniczną wersją akt sprawy. W ramach portalu użytkownik może zapoznać się z dokumentami sądowymi w postaci elektronicznej, zapisać je na swoim komputerze, a także wydrukować. System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście. Strona, pełnomocnik, sędzia lub prokurator może uzyskać dane o:
  • stanie sprawy (etapie postępowania sądowego)
  • czynnościach wykonanych przez są;
  • wyznaczonych terminach posiedzeń
  • istotnych dokumentach dotyczących sprawy np.” protokoły z posiedzeń, wyrok, uzasadnienie, pismo.


Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) określonej w zał. do regulaminu.

Regulamin, publikowany na stronie Portalu Informacyjnego zawiera wszelkie szczegółowe zasady korzystania z Portalu Informacyjnego, zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta w systemie.

Rejestracja
Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.

Proces rejestracji w Portalu Informacyjnym składa się z 5 kroków:

Krok 1 Odnajdź Portal właściwej apelacji, w której chciałbyś/chciałabyś założyć konto korzystając z wykazu sądów.

Krok 2 Zapoznaj się z regulaminem Portalu Informacyjnego, znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje o zasadach jego działania.

Krok 3 Skorzystaj z formularza wniosku o rejestrację sprawy, wprowadź wszystkie wymagane informacje zgodnie z rzeczywistością.

Krok 4 Udaj się do Punktu Informacyjnego jednego z sądów apelacji, w której dokonujesz rejestracji i objętego działaniem Portalu Informacyjnego z dokumentem tożsamości użytym w trakcie składania wniosku o rejestrację

Krok 5 Po weryfikacji Twoje tożsamości w sądzie, otrzymasz login oraz hasło do Portalu Informacyjnego. Od tej pory możesz korzystać z jego zasobów.

Dostęp do sprawy
Procedura rejestracji w postaci graficznej i słownej reprezentacji czynności podzielonej na kroki.

Uzyskanie dostępu do sprawy, do której jesteś uprawniony składa się z 3 prostych kroków:

Krok 1 Zaloguj się do Portalu Informacyjnego przy użyciu loginu oraz hasła, odnajdź zakładkę „Wnioski”

Krok 2 Wypełnij formularz wniosku podając informację o sądzie, wydziale, sygnaturze oraz Twojej roli w sprawie do której o dostęp wnioskujesz

Krok 3 Wyślij wniosek i oczekuj na pojawienie się sprawy na liście. Proces ten potrwa co najmniej 24 godziny

Co w przypadku kiedy Twój wniosek zostanie odrzucony, pomimo, że jesteś uprawniony do dostępu do sprawy?
Sprawdź ponownie, czy wprowadzone przez Ciebie informacje o sprawie są właściwe. Upewnij się, że występujesz w tej sprawie jako podmiot uprawniony bądź upoważniony na podstawie przepisów szczególnych. Upewnij się, że adres, którego użyłeś w procesie rejestracji, jest również adresem, który został podany sądowi do korespondencji w sprawie, do której wnioskujesz o dostęp. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem profesjonalnym, użyj zakładki administracyjnej i dodaj właściwe adresy, których używasz do kontaktu z sądem. Jeżeli zweryfikowałeś poprawność kroków od 1 do 3, złóż wniosek o dostęp do sprawy ponownie.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawiają się na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji. Powiązanie spraw w Portalu Informacyjnym z kontem użytkownika następuje poprzez numer PESEL, dlatego wskazane jest podawanie numeru PESEL przez pełnomocnika np. już w pełnomocnictwie, by mógł być on zamieszczony w systemie repertoryjno – biurowym w danych sprawy, w której jest pełnomocnikiem.

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne.

Portal Informacyjny realizuje ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że rejestrując się w Portalu danej apelacji, użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich spraw toczących się z jego udziałem w sądach działających w jej obrębie.

Zachęcamy do korzystania z Portalu Informacyjnego albowiem stanowi on alternatywę dla tradycyjnego kontaktu z sądem m.in. kontaktu telefonicznego oraz komunikacji papierowej.
Ogłoszenia i zarządzenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 262/19

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach I Wydzial Cywilny ogłasza, że w dniu 11 sierpnia 2018r. zmarla Henryka Duda, ostatnio stale zamieszkala w Katowicach. W dniu 20 lipca 2016r. zmarl Józef Duda, ostatnio stale zami ...

Ogłoszenie w sprawie I Ns 257/19
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód  w Katowicach Wydzial I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 257/19 z wniosku Siemianowickiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich  o umorzenie utraconych akcji imiennych ...
Zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie sygn. akt IV 491/19
Zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie sygn. akt IV 491/19 (osk. Damian Chwala i Denis Chwala)
Ogłoszenie I Ns 475/18
OGŁOSZENIE
Postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-W schód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt I Ns 475/18 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Komendantowi Miejskie ...
17 października do dnia 04 listopada 2019r. kasa przy ul. Francuskiej 70a będzie nieczynna
Informujemy, iż od dnia 17 października do dnia 04 listopada 2019r. kasa przy ul. Francuskiej 70a jest nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy
Opłaty i znaki Sądowe
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2019 rok : pobierz
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE