Trwa pobieranie danych
Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 295

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 295
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 61
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Info.php
Line: 262
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
Formularz kontaktowy
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul.Lompy 14
40-040 Katowice
nip: 954-258-40-48
regon: 240598856
Biuro Obsługi Interesanta
tel: (32) 60-47-987, 988
email: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl
Treść zapytania *:
Adres e-mail *:
Przepisz kod captcha
Captcha
ZMIEŃ KONTRAST
CZCIONKA
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Ważne informacje
Zasady przyjmowania interesantów
W okresie od dnia 1 czerwca 2020r. do odwołania komórki organizacyjne Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przyjmują interesantów w następujący sposób:

1. Biuro Podawcze w budynku przy ul. Francuskiej 70A i w budynku przy ul. Lompy 14 przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek w godzinach:od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
od 15.30 do 17.30
- od wtorku do piątku w godzinach: od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

Rekomenduje się wnoszenie pism drogą pocztową albo poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej”. W przypadku skorzystania ze „skrzynki podawczej” interesant nie uzyskuje potwierdzenia złożenia pisma.

2. Biuro Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Francuskiej 70A przyjmuje interesantów
- w poniedziałek w godzinach:od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
od 15.30 do 17.30
- od wtorku do piątku w godzinach: od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta:
  • pod numerem telefonu: (32) 60-47-987, 988, 999

  • elektronicznie: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl


Przy stanowisku Biura Obsługi Interesanta i Biura Podawczego może przebywać tylko jedna osoba.

3. Biuro Podawcze oraz Biuro Obsługi Interesanta XI Wydziału Ksiąg Wieczystych w budynku przy ul. Francuskiej 70A przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem wydziału:
  • pod numerem telefonu: (32) 60-47-847, 848

  • elektronicznie: elektronicznie: w11@katowice-wschod.sr.gov.pl


- w poniedziałek w godzinach:od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
od 15.30 do 17.30
- od wtorku do piątku w godzinach: od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

Przy stanowiskach Biura Obsługi Interesanta i Biura Podawczego XI Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.

4.Czytelnie akt w budynku przy ul. Francuskiej 70A i w budynku przy ul. Lompy 14 czynne są:

- w poniedziałek w godzinach:od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
od 15.30 do 17.30
- od wtorku do piątku w godzinach: od 9.00 do 11.30
od 12.00 do 15.00
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję.

W czytelni w budynku przy ul. Francuskiej 70A jednorazowo mogą przebywać - poza pracownikami Sądu - 3 osoby.

W czytelni w budynku przy ul. Lompy 14 jednorazowo mogą przebywać poza pracownikami Sądu 2 osoby.

Osoby korzystające z czytelni zajmują miejsce wskazane przez pracownika czytelni.

Akta wydawane są wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu.

Akta nie będą udostępniane później niż na 3 dni przed terminem rozprawy/posiedzenia z uwagi na obowiązek poddania ich kwarantannie po ich udostępnieniu.

W wyjątkowych sytuacjach akta mogą zostać udostępnione za zgodą Przewodniczącego Wydziału.

Zamówienia na akta składane są wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową:

CZYTELNIA ul. Francuska:
  • pod numerem telefonu: (32) 60-47-990

  • elektronicznie: czytelnia@katowice-wschod.sr.gov.pl


CZYTELNIA ul. Lompy:
  • pod numerem telefonu: (32) 60-47-455

  • elektronicznie: czytelnia.krs@katowice-wschod.sr.gov.plW zamówieniu należy określić założony czas zapoznawania się z aktami. Pracownik Czytelni informuje drogą telefoniczną lub mailową o terminie (dzień, godzina) udostępnienia akt. Z uwagi na konieczność weryfikacji osób wchodzących na teren budynków Sądu akta są udostępniane tylko osobie, która złożyła zamówienie. Osoba niewskazana jako zamawiająca akta - nie zostanie wpuszczona na teren budynku celem zapoznania się z aktami w czytelni.

Rekomenduje się przeglądanie akt w rękawiczkach.

5.Kasa Sądu w budynku przy ul. Francuskiej 70A nie przyjmuje interesantów.

Rekomenduje się dokonywanie wpłat w drodze przelewu na wskazany numer rachunku bankowego

Informuje się, iż w budynkach Sądu możliwe jest dokonywanie wpłat za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego.

6.Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w budynku przy ul. Lompy 14 przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 11.30 i od 12.00 do 15.00 (z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Zespołu:
  • pod numerem telefonu: (32) 60-47-404

  • elektronicznie: kuratorzy@katowice-wschod.sr.gov.plOgłoszenia i zarządzenia
postanowienie II Ns 37/21

Sygn. akt II Ns 37/21

ogłoszenie II Ns 37/21
ogłoszenie 
postanowienie II Ns 476/20
...

ogłoszenie w sprawie I Ns 19/21
...

ogloszenie w sprawie I Ns 460/20
...

Opłaty i znaki Sądowe
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE