Trwa pobieranie danych
Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 295

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 295
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 61
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Info.php
Line: 155
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
Formularz kontaktowy
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
ul.Lompy 14
40-040 Katowice
nip: 954-258-40-48
regon: 240598856
Biuro Obsługi Interesanta
tel: (32) 60-47-987, 988
email: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl
Treść zapytania *:
Adres e-mail *:
Przepisz kod captcha
Captcha
ZMIEŃ KONTRAST
CZCIONKA
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Informacje dotyczące Sądu
Komunikaty
Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa europejskiego i mediacji z związku z epidemią COVID-19
Komunikatu w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdującego się na stronie
Zestawienia wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znajdujących się na stronie
Komunikatu w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, opublikowanego na stronie
Darmowa Pomoc Prawna
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • .: młodzież do 26. roku życia,

 • .: osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • .: osoby, które ukończyły 65. lat,

 • .: osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • .: kombatanci,

 • .: weterani,

 • .: zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • .: kobiety w ciąży.Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • .: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • .: wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • .: pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • .: sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • .: prawa pracy,

 • .: przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • .: prawa cywilnego,

 • .: spraw karnych,

 • .: spraw administracyjnych,

 • .: ubezpieczenia społecznego,

 • .: spraw rodzinnych,

 • .: prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

DARMOWE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ
1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 42, Katowice
Godziny otwarcia : Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-11
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Misjonarzy Oblatów NMP 24, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-12
porad udzielają: adwokaci
3.Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pośpiecha 14, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-20
porad udzielają: adwokaci
4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dębowa 16c, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-13
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni
5.Dom Pomocy Społecznej „Przystań”
ul. Adamskiego 22, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 15.00-19.00
tel.: 32 705-45-21
porad udzielają: adwokaci
6.Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
ul. Traktorzystów 42, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-22
porad udzielają: radcy prawni
7.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łętowskiego 6a, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel. 32 705-45-14
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
8.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 138, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-15
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
9.Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS
ul. Francuska 70, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-16
porad udzielają: adwokaci
10.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojewódzka 23, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-17
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
11.Miejski Dom Kultury
ul. Hallera 28, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-piątek 11.00-15.00
tel.: 32 705-45-18
porad udzielają: radcy prawni
12.Miejski Dom Kultury
ul. Markiewki 44a, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek godz.9.00-13.00
tel.: 32 705-45-19
porad udzielają: radcy prawni
Ogłoszenia i zarządzenia
Ogłoszenie w sprawie I Ns 176/19
...

Ogłoszenie w sprawie IX GU 57/93
...

Ogłoszenie w sprawie I Ns 518/20

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w sprawie o sygnaturze akt I Ns 518/20 zezwolil wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w ...

ogłoszenie w sprawie I2 Ns 84/11
...

ogłoszenie II Ns 516/20
ogłoszenie w sprawie II Ns 516/20
Opłaty i znaki Sądowe
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE