Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 264

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/application/views/inc_head_windows.php
Line: 264
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/application/views/head_view.php
Line: 52
Function: view

File: /home/srkw/ftp/application/controllers/Aktualnosci.php
Line: 37
Function: view

File: /home/srkw/ftp/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

INFORMACJE O SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb tych dokumentów różni się w zależności od tego czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze tryb składania dokumentów finansowych jest jedno lub dwuetapowy zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Zgłoszenie to należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziele 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
W przypadku negatywnej weryfikacji tj. nie przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych wnioskodawca może złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nie posiadające numerów PESEL tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO
Złożenia dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłączenie w formie elektronicznej na portalu S24 na dotychczasowych zasadach tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza Z-30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS a pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady obowiązują tak samo w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

Ponadto Sąd informuje, że:

:. do dnia 30 września 2018r. dopuszcza się dołączania do zgłoszenia w formie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu;

:. od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych ani stać się podstawą wpisu do KRS wzmianek o złożeniu tych dokumentów (art. 125 par 21 i par.22 kpc).

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl
wyszukiwarka
Strona główna >> Ogłoszenia i zarządzenia
Lista ogłoszeń
2018-12-19
ogłoszenie w sprawie II Ns 402/14
2018-12-13
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH ORAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2018-11-27
ogłosznie w sprawie II Ns 549/18
2018-11-23
Ogłoszenie w sprawie II Ns 267/17
2018-11-23
Ogłoszenie w sprawie II Ns 745/17
2018-11-21
Zmiana czasu pracy w miesiącu grudniu 2018 r.
2018-11-16
Ogłoszenie w sprawie II Co 450/18
2018-11-09
ogłoszenie w sprawie II Ns 782/17
2018-11-06
ogłoszenie w sprawie II Ns 596/18
2018-11-02
ogłoszenie w sprawie II C 1410/18
2018-11-01
ZARZĄDZENIE nr 68/2018 PREZESA SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD w KATOWICACH z dnia 25 października 2018 r.
2018-10-25
Ogłoszenie w sprawie I Ns 143/18
2018-10-25
Ogłoszenie w sprawie II Ns 769/17
2018-10-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1223/17
2018-10-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2767/16
2018-10-23
Ogłoszenie w sprawie II Ns 687/17
2018-10-15
Tydzień Mediacji
2018-10-15
ogłoszenie w sprawie II Ns 2072/15
2018-10-12
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2577/16
2018-09-26
Ogłoszenie w sprawie I Ns 295/18
2018-09-25
Ogłoszenie w sprawie II Ns 332/18
2018-09-18
Awaria systemów teleinformatycznych
2018-09-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 737/17
2018-09-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 495/18
2018-09-03
Ogłoszenie w sprawie II Ns 465/17
2018-08-29
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1071/17
2018-08-13
Ogłoszenie w sprawie I Ns 158/18
2018-08-01
Ogłoszenie w sprawie II Ns 124/18
2018-08-01
Ogłoszenie w sprawie I Ns 243/18
2018-08-01
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1203/16
2018-07-30
Ogłoszenie w sprawie II Ns 601/17
2018-07-20
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1126/16
2018-07-18
Ogłoszenie w sprawie I Ns 54/18
2018-07-18
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 39/06/1
2018-07-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 74/18
2018-07-09
Ogłoszenie w sprawie II Ns 168/15
2018-07-09
Ogłoszenie w sprawie XIX Ns 49/05/1
2018-07-09
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 83/06/1
2018-06-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1180/16
2018-06-27
ogłoszenie w sprawie II Ns 187/18
2018-06-25
ogłoszenie w sprawie I Ns 122/18
2018-06-22
ogłoszenie w sprawie II Ns 738/17
2018-06-21
Ogłoszenie w sprawie II Ns 141/18
2018-06-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 436/17
2018-06-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 709/14
2018-06-11
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2257/16
2018-05-29
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2018-05-28
ogłoszenie w sprawie I Ns 27/18
2018-05-23
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1104/17
2018-05-21
Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18
2018-05-15
Ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 15/18
2018-05-14
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2018-05-08
Ogłoszenie w sprawie II Ns 124/18
2018-04-30
Ogłoszenie w sprawie I Ns 20/18 (poprz. I2 Ns 110/17, XV Ns 45/06/1)
2018-04-27
Ogłoszenie w sprawie II Ns 200/18
2018-04-27
ogłoszenie w sprawie II Ns 533/12
2018-04-25
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1206/17
2018-04-24
ogłoszenie w sprawie II Ns 2789/16
2018-04-20
ogłoszenie w sprawie II Ns 154/18
2018-04-20
ogłoszenie w sprawie II NS 1216/17
2018-04-20
ogłoszenie w sprawie II Ns 687/16
2018-04-16
Ogłoszenie w sprawie I Ns 33/18
2018-04-10
Nieodpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
2018-04-06
Ogłoszenie w sprawie II Ns 29/18
2018-03-30
Ogłoszenie w sprawie II Ns 102/18
2018-03-02
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1138/17
2018-03-02
Ogłoszenie w sprawie II Ns 3000/16
2018-03-02
Ogłoszenie w sprawie II Ns 70/18
2018-02-22
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2066/14
2018-02-20
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
2018-02-20
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
2018-02-20
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
2018-02-20
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
2018-02-19
Wpłaty gotówkowe z tytułu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
2018-02-19
ogłoszenie w sprawie II Ns 550/17
2018-02-19
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
2018-02-16
\\"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem\\"
2018-01-25
Zarządzenie w sprawie dnia wolnego w roku 2018.
2018-01-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 9/18
2018-01-23
26 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach nie pracuje
2018-01-19
ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 78/17
2018-01-18
ogłoszenie w sprawie II Ns 800/17
2018-01-15
ogłoszenie w sprawie II Ns 800/17
2018-01-15
ogłoszenie w sprawie II Ns 361/17
2018-01-09
Ogłoszenie w sprawie II Ns 587/17
2018-01-04
Ogłoszenie w sprawie II Ns 149/17
2018-01-04
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1237/17
2017-12-29
Informacja w sprawie zmiany struktury organizacyjnej sądu
2017-12-20
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1617/14
2017-12-20
ogłoszenie w sprawie II Ns 1109/17
2017-12-20
ogłoszenie w sprawie II Ns 749/17
2017-12-18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1201/17
2017-12-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 655/17
2017-12-12
Nieczynna kasa Sądu
2017-12-08
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2066
2017-12-06
Zarządzenie w sprawie dnia wolnego w 2018r.
2017-12-06
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1059/17
2017-11-30
ogłoszenie w sprawie I2 Ns 5/17
2017-11-28
ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 30/17
2017-11-28
ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 48/17
2017-11-27
Ogłoszenie w sprawie II Ns 203/17
2017-11-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 3027/16
2017-11-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 991/17
2017-11-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1057/17
2017-11-06
ogłoszenie w sprawie II Ns 2545/15
2017-11-06
ogłoszenie w sprawie II Ns 1065/17
2017-11-02
Przyjmowanie stron w ramach skarg i wniosków
2017-10-30
ogłoszenie w sprawie II Ns 815/17
2017-10-25
Zarządzenie nr 4/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach
2017-10-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 515/17
2017-10-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 294/17
2017-10-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 704/17
2017-10-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 465/17
2017-10-13
Ogłoszenie w sprawie II Ns 933/17
2017-10-10
Tydzień Mediacji 16 - 20.10.2017r
2017-10-09
Ogłoszenie w sprawie I2 Ns 112/16/GM
2017-10-04
Ogłoszenie w sprawie II Ns 426/17
2017-09-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 761/17
2017-09-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1290/12
2017-09-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2221/14
2017-09-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 320/17
2017-09-26
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1118/12
2017-09-21
Ogłoszenie w sprawie II Ns 100/17
2017-09-21
Ogłoszenie w sprawie I2 Ns 41/17/3
2017-09-14
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 40/06/9
2017-09-04
ogłoszenie w sprawie II Ns 749/17
2017-08-24
ogłoszenie w sprawie II Ns 821/17
2017-08-22
ogłoszenie w sprawie I2Ns 114/16
2017-08-22
ogłoszenie w sprawie II Ns 603/17
2017-08-21
ogłoszenie w sprawie II Ns 2448/16
2017-08-21
ogłoszenie w sprawie II Ns 1787/16
2017-08-10
Ogłoszenie w sprawie przeciwko Norbertowi S. i Żanecie G.
2017-08-10
Ogłoszenie w sprawie przeciwko Bartoszowi P. i Piotrowi Z.
2017-08-07
ogłoszenie w sprawie II Ns 566/17
2017-08-07
Ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 22/17
2017-08-04
Zmiana terminu przyjmowania stron przez Wiceprezes Ewę Dyja
2017-08-03
ogłoszenie w sprawie II Ns 1598/16
2017-08-01
ogłoszenie w sprawie II Ns 398/17
2017-08-01
ogłoszenie w sprawie II Ns 2206/16
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie II Ns 741/17
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie II Ns 2412/16
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie II Ns 656/17
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie II Ns 521/17
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie II Ns 576/17
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie XV Ns 57/06
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie XV Ns 65/06
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie XV Ns 44/06
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie XV Ns 64/06
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 20/17
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 16/17
2017-07-31
ogłoszenie w sprawie II Ns 656/17
2017-07-14
Ogłoszenie w sprawie I 2 Ns 24/17/3
2017-07-13
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2017-07-11
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2287/16
2017-07-07
Ogłoszenie w sprawie II Ns 670/17
2017-07-06
Ogłoszenie w sprawie II Ns 171/17
2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie II Ns 660/17
2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie II Ns 673/17
2017-07-04
Ogłoszenie w sprawie II Ns 562/17
2017-06-29
Ogłoszenie w sprawie I2 Ns 115/16
2017-06-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 3066/16
2017-06-28
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
2017-06-21
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1799/16
2017-06-20
Ogłoszenie w sprawie II Ns 561/17
2017-06-20
Ogłoszenie w sprawie II Ns 296/17
2017-06-20
Utrudnienia w Biurze Podawczym przy ul Lompy 14
2017-06-12
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 26/06/2
2017-06-12
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1874/16
2017-06-12
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2027/16
2017-06-12
Ogłoszenie w sprawie II Ns 3114/15
2017-06-05
Ogłoszenie w sprawie II Ns 216/17
2017-06-05
Ogłoszenie w sprawie II Ns 560/17
2017-05-29
Ogłoszenie w sprawie II Ns 9/17
2017-05-26
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2045/16
2017-05-26
Ogłoszenie w sprawie II Ns 463/17
2017-05-25
Posiedzenie organizacyjne w sprawie V K 311/17
2017-05-25
Ogłoszenie w sprawie II Ns 396/17
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 549/12
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 433/17
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 175/17
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 255/17
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1614/16
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 444/17
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 375/17
2017-05-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 264/16
2017-05-19
Ogłoszenie w sprawie II Ns 13/17
2017-05-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 690//16
2017-05-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 428/17
2017-05-16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 468/17
2017-05-16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1558/13
2017-05-16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1693/15
2017-05-15
Ogłoszenie w sprawie II Ns 441/17
2017-05-11
Ogłoszenie w sprawie II Ns 151/17
2017-05-10
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2503/16
2017-05-10
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2077/16
2017-05-09
Ogłoszenie w sprawie II Ns 363/17
2017-05-09
Ogłoszenie w sprawie II Ns 12/17
2017-04-28
W dniu 2 maja 2017r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach będzie nieczynny.
2017-04-20
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 63/06/1
2017-04-20
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 73/06/1
2017-04-20
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 77/06/9
2017-04-19
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1381/14
2017-04-13
Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
2017-04-12
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 44/06/2
2017-04-12
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 57/06/1
2017-04-12
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 64/06/1
2017-04-12
Ogłoszenie w sprawie XV Ns 65/06/1
2017-04-11
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2959/16
2017-04-05
Ogłoszenie w sprawie II Ns 151/17
2017-03-30
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1519/15
2017-03-27
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2512/16
2017-03-27
Ogłoszenie w sprawie II Ns 266/17
2017-03-17
Ogłoszenie I w sprawie II Ns 441/11
2017-03-17
Ogłoszenie II w sprawie II Ns 441/11
2017-03-07
Ogłoszenie w sprawie II Ns 180/17
2017-03-02
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2221/14
2017-03-02
Ogłoszenie w sprawie II Ns 63/17
2017-03-01
Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych
2017-02-21
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1150/16
2017-02-21
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2017-02-15
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1421/16
2017-02-15
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1675/16
2017-02-14
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2816/16
2017-02-14
Ogłoszenie w sprawie II Ns 263/16
2017-02-10
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2566/16
2017-02-10
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1320/16
2017-02-10
Ogłoszenie w sprawie II Ns 90/17
2017-02-10
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2791/16
2017-02-03
Ogłoszenie w sprawie II Ns 326/13
2017-01-31
Zarządzenie nr. 4/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach
2017-01-30
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1744/16
2017-01-30
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2954/16
2017-01-30
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2605/16
2017-01-26
Ogłoszenie w sprawie II Ns 690/16
2017-01-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1629/16
2017-01-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2876/16
2017-01-24
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1371/16
2016-12-05
ogłoszenie w sprawie II Ns 163/16
2016-11-29
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2296/16
2016-11-22
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2173/16
2016-11-22
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1795/16
2016-11-17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2220/16
2016-11-14
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2575/16
2016-11-07
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2456/16
2016-10-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2500/16
2016-10-27
Awaria telefonii stacjonarnej w budynku Sądu przy ulicy Lompy 14.
2016-10-27
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2930/14
2017-06-28
Ogłoszenie w sprawie II Ns 3066/16
W Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach w Wydziale II Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt II Ns 3066/16 postępowanie z wniosku Gminy Tułowice o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wójcik, zmarłej dnia 2 stycznia 1997 roku w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Katowicach.
Wzywa się spadkobierców zmarłej aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 402/14
Sygn. akt II Ns 402/14 OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod sygn. II Ns 402/14 toczy się z wniosku Beaty Pawlak postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Macieju Robak, ...
ogłosznie w sprawie II Ns 549/18
ogłoszenie w sprawie II Ns 549/18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 745/17
W Sądzie Rejonowym Katowice-Wchód w Katowicach pod sygn. akt II Ns 745/17 toczy się z wniosku Adama Góreckiego i Zbigniewa Góreckiego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Walentym Stanisławie Góreckim, synu Walent ...
Ogłoszenie w sprawie II Ns 267/17
W Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w II Wydziale Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt II Ns 267//17 postępowanie z wniosku Miasta Katowice o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Lewandowskiej, zmarłej dnia ...
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH ORAZ ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz.729) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach informuje, że posiada zużyte oraz zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE