Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/inc_head_windows.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/head_view.php
Line: 69
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/application/controllers/Struktura.php
Line: 126
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

wyszukiwarka
Strona główna >> Struktura organizacyjna Sądu
Struktura Sądu
Biuro Obsługi Interesanta
Numer telefonu
(32) 60-47-987, 988
Numer faksu
(32) 60-47-986
Adres
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Adres email
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl
1. Biuro Obsługi Interesanta powołany jest do obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach oddzielnie dla pionów: cywilno-gospodarczego oraz karnego.
2. Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
3. Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
4. Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
 • informowanie o numerach kont bankowych Sądu,
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia.,
 • informowanie o stanie sprawy na podstawie systemu informatycznego, terminach i miejsca rozpraw, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 • informowanie o prawach i obowiązkach strony i świadków,
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, tłumaczy przysięgłych, instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
 • udostępnianie adresów i telefonów niektórych instytucji pozasądowych.
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych.
5. Biuro Obsługi Interesanta NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH. 6. Pracownicy Biura Obsługi Interesanta nie uzupełniają formularzy w imieniu interesanta. 7. Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie. Na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr. 209, poz. 1243 z późn.zm.):
 • 1. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osobom uprawnionym w języku migowym.
 • 2. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.
 • 3. Po dokonaniu zgłoszenia obsługa osoby uprawnionej zostaje zapewniona w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 • 4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr. 127, poz. 721 i Nr. 171, poz. 1016).
 • 5. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.


Zgłoszenie winno być dokonane w Biurze Obsługi Interesanta przy użyciu stosownego formularza (pobierz)co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych:

Kontakt:
Fax: (032) 60 – 47 – 986
e-mail: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE