Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/inc_head_windows.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/head_view.php
Line: 69
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/application/controllers/Info.php
Line: 89
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

wyszukiwarka
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Informacje dotyczące Sądu
Skargi i wnioski
Zgodnie z art. 41 e ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016. 2062 j.t.) szczegółowy tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania wpływających do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. 2012.524) oraz Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2017r. Nr. 17/2017 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.

Prezes Sądu i Wiceprezesi Sądu przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w dniach i godzinach wskazanych w informacjach w sprawie przyjmowania skarg i wniosków umieszczonych na tablicach informacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach oraz na stronie internetowej Sądu.

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. 2012.524) informuje się:
  • 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustnie do protokołu. Adres Sądu: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach ul. Lompy 14 40-040 Katowice Adres e-mail: oa@katowice-wschod.sr.gov.pl
  • 2. Do przyjmowania skarg i wniosków wniesionych na piśmie wskazuje się pracowników Biur Podawczych Sądu.
  • 3. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu.
  • 4. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu.
  • 5. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
  • 6. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
  • 7. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.
  • 8. Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Prezes Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach: SSR Michał DMOWSKI
przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków w tym w sprawach rozpatrywanych w wydziałach pionu karnego
w czwartki w godz. 10.00 – 12.00
ul. Lompy 14 I p. pokój nr. 109

Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach: SSR Marzena DEC
przyjmuje strony w sprawach rozpatrywanych w wydziałach pionu gospodarczego i wydziale ksiąg wieczystych
we wtorki w godz. 10.00 – 12.00
ul. Lompy 14 I p. pokój nr. 109

Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach: SSR Ewa DYJA
przyjmuje strony w sprawach rozpatrywanych w wydziałach pionu cywilnego i dotyczących działalności Komorników przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach
w środy w godz. 10.00 – 12.00
ul. Francuska 70a II p. pokój nr. 229
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE