Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/inc_head_windows.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/head_view.php
Line: 69
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/application/controllers/Info.php
Line: 51
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

wyszukiwarka
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Informacje dotyczące Sądu
Konto dochodów budżetowych
konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe, koszt sądowe, wpisy, odpisy, grzywna, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Należy kierować wpłaty na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału
NBP O/O Katowice
64 101000552423004105000001I Wydział Cywilny
37 101000552423004105000002II Wydział Cywilny
10 101000552423004105000003III Wydział Karny
80 101000552423004105000004IV Wydział Karny
26 101000552423004105000006VI Wydział Gospodarczy
96 101000552423004105000007VII Wydział Gospodarczy
69 101000552423004105000008VIII Wydział Gospodarczy - KRS
42 101000552423004105000009IX Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
15 101000552423004105000010X Wydział - Upadłościowy
85 101000552423004105000011XI Wydział - Ksiąg Wieczystych
58 101000552423004105000012XII Wydział - Wykonywania Orzeczeń
SWIFT : NBPLPLPW
UWAGA: Przy zakładaniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku obowiązuje dodatkowa opłata w wys. 5 zł (lub odpowiednio do ilości spadkodawców wielokrotność tej opłaty) za dokonanie wpisu do REJESTRU SPADKOWEGO prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną https://rejestry-notarialne.pl/37

Opłatę powyższą należy uiścić w kasie bądź przelewem na konto sum na zlecenie tut. Sądu nr : NBP O/O Katowice 87 1010 1212 0012 9613 9800 0000 czyniąc o tym adnotację na składanym do Sądu wniosku !!!
Pozostałe wpłaty na konto dochodów budżetowych
Dotyczy wpłat nie związanych z Wydziałami
NBP O/O Katowice
50 1010 1212 0012 9622 3100 0000
SWIFT : NBPLPLPW
Konto sum depozytowych PLN
poręczenia, wadia, kaucje
BGK O/Katowice
05 1130 1017 0021 1000 6590 0004 (PLN)
SWIFT : GOSKPLPW
Konto zaliczek sądowych
zaliczki na koszty postępowania sądowego
NBP O/O Katowice
87 1010 1212 0012 9613 9800 0000
SWIFT : NBPLPLPW
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
08 1130 1091 0003 9095 3720 0001
SWIFT : GOSKPLPW
Informacja
W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach lub zakupić znaki opłaty sądowej. Dowód wpłaty winien określać dokładnie strony postępowania sądowego w celu prawidłowej identyfikacji wpłaty lub sygnaturę akt sprawy (dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych nadto numer księgi wieczystej; dla wpłat do Wydziału Gospodarczego KRS nadto numer KRS; dla wpłat do Wydziału Rejestru Zastawów nadto numer pozycji Rejestru Zastawów).
e-Płatności
W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.) udostępnione zostały funkcjonalności systemu e-Płatności, umożliwiające dokonywanie płatności z wykorzystaniem nowych, dodatkowych form płatności, tj.:

:. formy bezgotówkowej za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury wniesienia opłaty i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący e-płatności (szybki przelew, karta płatnicza) – za pośrednictwem portalu e-płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
:. znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej

Elektroniczny znak opłaty sądowej może być kupiony w kasie sądu, jak i przez stronę internetową https://oplaty.ms.gov.pl
Znaki opłaty sądowej w formie tradycyjnej, papierowej, będą mogły być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.
Interesanci wykorzystujący internetowy kanał płatności będą uiszczać prowizję na rzecz operatora płatności. W 2017 r. wybrany w postępowaniu koncesyjnym operator Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie będzie pobierał prowizję w wysokości 0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 39 groszy.
Możliwe są również dotychczasowe formy płatności opłat sądowych, tj. zwykły przelew lub gotówkowo w kasach sądu przy ul. Francuskiej 70a i/lub ul. Lompy 14.
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE