Trwa pobieranie danych

Proszę czekać
Trwa pobieranie pliku

Proszę czekać
Czy na pewno chcesz się wylogować ?

    
Przepraszamy, ale wybrana funkcja nie jest jeszcze gotowa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: kontroler_three

Filename: views/inc_head_windows.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/inc_head_windows.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /home/srkw/ftp/!new/application/views/head_view.php
Line: 69
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/application/controllers/Info.php
Line: 149
Function: view

File: /home/srkw/ftp/!new/index.php
Line: 315
Function: require_once

Czy na pewno chcesz się usunąć stare faksy ?

    
Dla tego modelu aparatu zaznaczyłeś maksymalna liczbę możliwych do załadowania dzwonków

wyszukiwarka
Strona główna >> Informacje dotyczące Sądu
Informacje dotyczące Sądu
Darmowa Pomoc Prawna
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • .: młodzież do 26. roku życia,

 • .: osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • .: osoby, które ukończyły 65. lat,

 • .: osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • .: kombatanci,

 • .: weterani,

 • .: zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

 • .: kobiety w ciąży.Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • .: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • .: wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • .: pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • .: sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • .: prawa pracy,

 • .: przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • .: prawa cywilnego,

 • .: spraw karnych,

 • .: spraw administracyjnych,

 • .: ubezpieczenia społecznego,

 • .: spraw rodzinnych,

 • .: prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

DARMOWE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ
1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 42, Katowice
Godziny otwarcia : Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-11
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Misjonarzy Oblatów NMP 24, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-12
porad udzielają: adwokaci
3.Powiatowy Urząd Pracy
ul. Pośpiecha 14, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-20
porad udzielają: adwokaci
4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dębowa 16c, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-13
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni
5.Dom Pomocy Społecznej „Przystań”
ul. Adamskiego 22, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 15.00-19.00
tel.: 32 705-45-21
porad udzielają: adwokaci
6.Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”
ul. Traktorzystów 42, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-22
porad udzielają: radcy prawni
7.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łętowskiego 6a, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel. 32 705-45-14
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
8.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 138, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-15
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
9.Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS
ul. Francuska 70, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-16
porad udzielają: adwokaci
10.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojewódzka 23, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00
tel.: 32 705-45-17
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi
11.Miejski Dom Kultury
ul. Hallera 28, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-piątek 11.00-15.00
tel.: 32 705-45-18
porad udzielają: radcy prawni
12.Miejski Dom Kultury
ul. Markiewki 44a, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek godz.9.00-13.00
tel.: 32 705-45-19
porad udzielają: radcy prawni
Ogłoszenia i zarządzenia
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2610/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1186/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
ogłoszenie w sprawie II Ns 1226/17
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
Ogłoszenie w sprawie II Ns 34/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
ogłoszenie w sprawie I Ns 11/18
Badanie zadowolenia klienta Sądu
Właściwość miejscowa
Wpisz nazwę ulicy
Biuro Obsługi Interesanta
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Tłumacz języka migowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Załącznik do pobrania : formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
DARMOWA POMOC PRAWNA
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
WAŻNE INSTYTUCJE