Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
STRONA GŁÓWNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA KONTAKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Celem strony internetowej jest przedstawienie organizacji oraz zakresu działania tutejszego sądu.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach został utworzony z dniem 1 kwietnia 2007r. i jest największym w pełni zinformatyzowanym sądem rejonowym w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach.

Główna siedziba sądu: ul.Lompy 14, 40-040 Katowice

NIP: 954-258-40-48, REGON: 240598856
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach
      przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku
       dopiątku w godzinach od 730 do 1530
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999


Tłumacz języka migowego
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Kontaktować się w tej sprawie z Biurem Obsługi Interesanta można telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Załączniki do pobrania
  Formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


Wpisz nazwę ulicy
 

Jednostki nadrzędne
Aktualności
Ogłoszenie w sprawie II Ns 455/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 455/16Zarządzenie nr. 18/2016 w sprawie zmiany godzin urzędowania Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach
Zarządzenie nr. 18/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2016r.Ogłoszenie w sprawie II Ns 840/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 840/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 713/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 713/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 3076/15
Ogłoszenie w sprawie II Ns 3076/15Czytelnia akt Krajowego Rejestru Sądowego
W związku z Programem Operacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, który realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), pt. „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi” uprzejmie informuję, iż w dniach od 01.05.2016 do 31.07.2016 czytelnia akt Krajowego Rejestru Sądowego w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 będzie nieczynna dla osób fizycznychOgłoszenie w sprawie II Ns 2833/15
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2833/15Ogłoszenie w sprawie II Ns 287/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 287/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2887/15
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2887/15Ogłoszenie w sprawie II Ns 2823/15
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2823/15Ogłoszenie w sprawie II Ns 480/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 480/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 376/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 376/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 316/16
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział II Cywilny ds. NieprocesowychOgłoszenie w sprawie II Ns 13/16
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział II Cywilny ds. Nieprocesowych.Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w roku 2016
Zarządzenie nr 7/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w roku 2016Skuteczne i odformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne
1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Ustawa zapewnia możliwość przeprowadzenia skutecznego i odformalizowanego postępowania restrukturyzacyjnego, dającego szansę powrotu do normalnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne. Więcej informacji i wzory formularzy na stronie Ministerstwa SprawiedliwościOferty pracy
O. Kdr. 110/61/16
Lista zakwalifikowanych kandydatów do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego O. Kdr. 110/61/16


Godziny urzędowania
Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1530

Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty sądowe
poniedziałek 800 - 1800
wtorek - piątek 800 - 1500

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów
poniedziałek - piątek 730 - 1530

Godziny urzędowania biur podawczych sądu
ul. Lompy 14 i ul. Francuska 70A
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1500

ul. Francuska 70A - Wydział XI Ksiąg Wieczystych
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piatek 730 - 1530

ul. Wita Stwosza 31 - Wydział IX Rejestru Zastawów
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piatek 730 - 1530

Godziny urzędowania Czytelni Akt
ul. Francuska 70A i ul. Lompy 14
poniedziałek - piątek 1000 - 1430
( ostatnie akta wydawane są do godz. 1330 )

Godziny urzędowania kas sądu
KASA GŁÓWNA - ul. Francuska 70A
poniedziałek 730 - 1430 ( dyżur od godz 1500 do 1800)
wtorek - piątek 730 - 1430

Przerwa w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 1030 - 1100
W okresie od czerwca do sierpnia kasa nie prowadzi dyżuru


KASA - ul. Lompy 14
poniedziałek-piątek 730-1430


Copyright: 2009 | Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | ul.Lompy 14, 40-040 Katowice | NIP:954-258-40-48 | REGON:240598856
Wykonanie : Oddział Informatyczny Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.