Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.
STRONA GŁÓWNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA KONTAKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Celem strony internetowej jest przedstawienie organizacji oraz zakresu działania tutejszego sądu.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach został utworzony z dniem 1 kwietnia 2007r. i jest największym w pełni zinformatyzowanym sądem rejonowym w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach.

Główna siedziba sądu: ul.Lompy 14, 40-040 Katowice

NIP: 954-258-40-48, REGON: 240598856
Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Katowicach
      przy ul. Francuskiej 70A (hol obok Kasy).
Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów od poniedziałku
       dopiątku w godzinach od 730 do 1530
32 60-47-987
32 60-47-988
32 60-47-999


Tłumacz języka migowego
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z usług tłumacza języka migowego. Korzystanie z ww. usługi możliwe jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.W tym celu należy zgłosić się do pracownika Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, który umożliwi przeprowadzenie rozmowy przy użyciu tłumacza języka migowego. Kontaktować się w tej sprawie z Biurem Obsługi Interesanta można telefonicznie pod numerem: 32 60 47 988 lub 32 60 47 987, osobiście lub mailowo: poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

Załączniki do pobrania
  Formularz

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


Wpisz nazwę ulicy
 

Jednostki nadrzędne
Aktualności
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1697/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1697/16Informacja z sesji otwarcia ofert/Zawiadomienie o wyborze/Ogłoszenie o zamówieniu
nr. pisma: OG-231-P-01/2017

dotyczy: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów


XIX Ns 45/04
ogłoszenie XIX Ns 45/04XIX Ns 13/05
Sygn. akt XIX Ns 13/05XIX Ns 62/04
sygn. akt XIX Ns 62/04XIX Ns 61/05
Sygn. akt XIX Ns 61/05Ogłoszenie w sprawie II Ns 2578/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2578/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 916/14
Ogłoszenie w sprawie II Ns 916/14Ogłoszenie w sprawie XIX Ns 30/05/1
Ogłoszenie w sprawie XIX Ns 30/05/1Ogłoszenie w sprawie II Ns 2917/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2917/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2156/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2156/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2862/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2862/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2891/14
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2891/14Ogłoszenie w sprawie II Ns 1358/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1358/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 1349/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1349/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 1867/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1867/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2514/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2514/16ogłoszenie w sprawie II Ns 163/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 163/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2296/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2296/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 1795/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1795/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2173/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2173/16ogłoszenie w sprawie II Ns 2220/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2220/16II Ns 2575/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2575/16II Ns 2456/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2456/16ogłoszenie w sprawie II Ns 2500/16
ogłoszenie w sprawie II Ns 2500/16ogłoszenie w sprawie II Ns 2930/14
ogłoszenie w sprawie II Ns 2930/14Ogłoszenie w sprawie II Ns 1907/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 1907/16Ogłoszenie w sprawie II Ns 2255/16
Ogłoszenie w sprawie II Ns 2255/16Oferty pracy
O. Kdr. 110/253/16
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego O. Kdr.110/253/16


Godziny urzędowania
Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1530

Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty sądowe
poniedziałek 800 - 1800
wtorek - piątek 800 - 1500

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów
poniedziałek - piątek 730 - 1530

Godziny urzędowania biur podawczych sądu
ul. Lompy 14 i ul. Francuska 70A
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1500

ul. Francuska 70A - Wydział XI Ksiąg Wieczystych
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piatek 730 - 1530

ul. Wita Stwosza 31 - Wydział IX Rejestru Zastawów
poniedziałek 730 - 1800
wtorek - piatek 730 - 1530

Godziny urzędowania Czytelni Akt
ul. Francuska 70A i ul. Lompy 14
poniedziałek - piątek 1000 - 1430
( ostatnie akta wydawane są do godz. 1330 )

Godziny urzędowania kas sądu
KASA GŁÓWNA - ul. Francuska 70A
poniedziałek 730 - 1430 ( dyżur od godz 1500 do 1800)
wtorek - piątek 730 - 1430

Przerwa w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 1030 - 1100
W okresie od czerwca do sierpnia kasa nie prowadzi dyżuru


KASA - ul. Lompy 14
poniedziałek-piątek 730-1430


Copyright: 2009 | Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | ul.Lompy 14, 40-040 Katowice | NIP:954-258-40-48 | REGON:240598856
Wykonanie : Oddział Informatyczny Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.